Urna na propozycje projektów, zgłaszanych przez mieszkańców.

Autor: redakcja UMJG

7.8.2020 - 12:15

Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze – zgłoś swój pomysł

Masz ciekawy pomysł na projekt albo inicjatywę, którą warto zrealizować w Jeleniej Górze? Zgłoś swoją propozycję do programu „Rozwój Lokalny”. Miasto Jelenia Góra ma szansę na pozyskanie dofinansowania w wysokości od 3 do 10 mln euro na tego typu zadania (inwestycyjne i nieinwestycyjne).

Wszystko to w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, realizowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Mile widziane są działania skierowane do młodzieży, ale i do innych grup. Ważne, aby proponowana inicjatywa wpisywała się w cele strategiczne, które wytyczono wcześniej, na podstawie diagnozy sytuacji w mieście. Jeden z tych celów dotyczy ekologii (Jelenia Góra: EKO-logiczny wybór). Chodzi o zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca do życia, poprawę jakości powietrza, rozwój ścieżek rowerowych, edukację ekologiczną, itp. Jest także cel pn. Jelenia GÓRĄ możliwości, w który wpisują się działania polegające na zwiększeniu konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej miasta. Kolejny z celów mówi o zwiększeniu aktywności lokalnej, wzroście integracji mieszkańców, zachęceniu mieszkańców do włączenia się w rozwój miasta i działań lokalnych itp.

A zatem, jeśli masz pomysł – nie zwlekaj. Co należy zrobić? Wejdź na nasz portal internetowy www.jeleniagora.pl i skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Szczegóły dostępne są w zakładce „Rozwój lokalny”. Link znajduje się TUTAJ. Pomysły można zgłaszać do 31 sierpnia 2020r.

Szukamy też partnerów programu, którzy będą współuczestniczyć w realizacji poszczególnych zadań. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców itp. Szczegóły także na naszym portalu, w zakładce „Rozwój lokalny”. Termin zgłoszeń mija 31 sierpnia 2020 roku.