finanse

Naliczanie opłat

Obowiązujące przepisy, do realizacji których Urząd Miasta zobowiązany jest ustawowo, nakładają dotkliwe restrykcje na niektórych przedsiębiorców. Informujemy, iż od dnia 1 stycznia ...

Wzrost przeciętnej płacy

Statystyka gospodarcza potwierdza istotny wzrost przeciętnej płacy osób zatrudnionych w Jeleniej Górze. Obiektywnym miernikiem są tu wpływy z podatku PIT...

Budżet Jeleniej Góry na rok 2018

Trwają pierwsze przymiarki do budżetu Jeleniej Góry na rok 2018. – Budżet miasta jest dokumentem fundamentalnym dla wszystkich działań podejmowanych w konkretnym okresie...

Prace nad budżetem 2017

Trwają ostatnie już prace nad projektem budżetu Miasta, który będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej jeszcze w grudniu br.

Likwidacja opłat za posiadanie psa

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w dniu 17 listopada 2015r. uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 143/XII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 lutego 2008r.

Budżet 2016 - pierwszy etap

Rozpoczęły się prace przygotowawcze nad budżetem Miasta na 2016 rok, Prezydent Miasta przyjął tzw. założenia budżetowe dotyczące dochodów i wydatków samorządu. To pierwszy etap konstruowania planu budżetowego

Subscribe to RSS - finanse

 

Kalendarz FB