Wskaźnik bezrobocia w Jeleniej Górze - 3,6%

Statystyki osób pozostających bez pracy w Jeleniej Górze wciąż potwierdzają istniejący trend – bezrobotnych jest mniej z miesiąca na miesiąc do tego stopnia, że potencjalny pracownik ma większe szanse znalezienia odpowiadającej mu pracy, niż pracodawca – pracownika. Podobny trend występuje w całej Polsce, niemniej w Jeleniej Górze sytuacja jest szczególna – na koniec stycznia, czyli w okresie, kiedy zwyczajowo bezrobocie jest najwyższe, ze względu na brak prac sezonowych, wskaźnik bezrobocia w Jeleniej Górze wynosił… 3,6%. Oznacza to  liczbach bezwzględnych, że zajęcia nie miało 1.275 osób, w tym z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – co czwarty (377 osób) i z zasadniczym zawodowym – kolejnych 345. W praktyce oznacza to, że ponad połowa z bezrobotnych nie imponuje – mówiąc oględnie – kwalifikacjami.

Wskaźnik bezrobocia w Polsce – to 6,9%, w Powiecie Jeleniogórskim – 9,3%, a na Dolnym Śląsku – 6%

 

 

Kalendarz FB