Terminarz Udzielania Ślubów USC

 

 

 

TERMINARZ udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2018 roku

 

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

styczeń

13.

27.

 

luty

10.

17.

 

marzec

03.

10.

24.

 

kwiecień

07.

21.

26. (czwartek)

maj

05.

19.

 

czerwiec

02.

09.

16.

30.

 

lipiec

14.

21.

28.

 

sierpień

04.

11.

25.

 

wrzesień

01.

15.

27. (czwartek)

październik

06.

13.

20.

27.

 

listopad

17.

 

grudzień

01.

08.

15.

28. (piątek)

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2016.2064) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2017.682).   

 

       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Janusz Milewski                                                                                                                                                                                      

                                                                        

   

 

  TERMINARZ udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2017 roku

 

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

styczeń

14.

28.

 

luty

11.

18.

 

marzec

04.

11.

25.

 

kwiecień

08.

22.

27. (czwartek)

maj

06.

20.

 

czerwiec

03.

10.

17.

24.

 

lipiec

15.

22.

29.

 

sierpień

05.

12.

26.

 

wrzesień

16.

23.

28. (czwartek)

październik

07.

14.

21.

28.

 

listopad

18.

 

grudzień

02.

09.

16.

28. (czwartek)

 

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2012r., Nr 788).                                                                                                                                                                                          

    

                                                                          

             

   TERMINARZ udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2016 roku

MIESIĄC

DNI: SOBOTY

DNI: ROBOCZE

styczeń

16.

23.

30.

 

luty

13.

27.

 

marzec

05.

12.

19.

 

kwiecień

09.

16.

23.

 

maj

07.

21.

 

czerwiec

04.

11.

18.

25.

 

lipiec

16.

23.

30.

 

sierpień

06.

20.

27.

 

wrzesień

03.

10.

17.

 

październik

01.

08.

15.

22.

29.

 

listopad

19.

24. (czwartek)

grudzień

03.

10.

17.

29. (czwartek)

 

         

TERMINARZ udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2015 roku

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

październik

03.

10.

17.

24.

 

listopad

21.

06. (piątek)

grudzień

05.

12.

19.

31. (czwartek)

 

 

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2012r., Nr 788).                                                                                                                                                                                                                                                                          

KIEROWNIK
Urzędu Stanu Cywilnego 
Janusz Milewski                                                                                                                                         

 

Kalendarz FB