Po konferencji dyrektorów i uroczystym podsumowaniu konkursu „Gospodarna Szkoła i Przedszkole”

Konferencja Dyrektorów Placówek Oświatowych, Wychowawczych i Opiekuńczych, jak również uroczyste podsumowanie konkursu „Gospodarna Szkoła i Przedszkole” odbyło się 14 grudnia 2017 w „Sali błękitnej” Politechniki Wrocławskiej Wydziału Techniczno-Informatycznego, a potem w Hotelu Caspar przy Placu Piastowskim w Jeleniej Gorze – Cieplicach.

Podczas konferencji dyrektorów szkół i placówek najpierw miało miejsce szkolenie z zasad finansowania zadań oświatowych w myśl nowej ustawy, która wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 r., ochrony danych osobowych i procedurach z tym związanych – zwieńczone dyskusją, której przewodził Pan Tadeusz Konarski z firmy Vulcan. Trzeba podkreślić, że w/w tematyka nie została wybrana przypadkowo – dotowanie oświaty z budżetów samorządowych, rosnące wydatki oraz szereg w pełni uzasadnionych oczekiwań dyrektorów i beneficjentów placówek oświatowych stanowią dzisiaj ogólnopolską bolączkę.

W ramach szkolenia omówiono planowe rozwiązania, których celem ma być uporządkowanie systemu finansowania zadań oświatowych i uproszczenie jego stosowania przez samorządy, a także organy prowadzące szkoły i kadry zarządzające. Zarówno dyrektorzy szkół i placówek, jak i przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jeleniej Góry – artykułowali swoje nadzieje i obawy związane z finansami jeleniogórskiej oświaty teraz oraz w najbliższej przyszłości, wymieniali się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonalnych zasad planowania finansowego i budżetowania. Podkreślono również konieczność stałej współpracy między szkołami i placówkami, i organem prowadzącym, prowadzenia skrupulatnych analiz inwestycyjnych i wspólnego planowania strategii rozwoju.

W dalszej części spotkania rozprawiano o zmianach dotyczących nauczycieli: oceny ich pracy i ścieżki awansu zawodowego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, urlopu wypoczynkowego i dla poratowania zdrowia, dodatków nauczycielskich i wynagradzania. Zwrócono też uwagę na potrzebę doskonalenia się dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania finansami i odpowiedzialności w tym względzie, a następnie wzięto na warsztat aktualne wymogi odnośnie ochrony danych osobowych, praktyczne aspekty RODO, nadzór nad danymi w szkołach i placówkach oraz konieczność powołania w maju przyszłego roku inspektorów ochrony danych (IOD).

Po zakończeniu części szkoleniowej, uczestnicy konferencji przenieśli się z „Sali błękitnej” Politechniki Wrocławskiej Wydziału Techniczno-Informatycznego do Hotelu Caspar, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Gospodarna Szkoła i Przedszkole”, okraszone występami wokalnymi duetu Pani Elwiry Kozak i Pana Waldemara Motyki. Zwycięskimi placówkami w konkursie tym razem zostali:

 

Lp.

Kategoria

Placówka

Miejsce

1.

miejskie przedszkola

Miejskie Przedszkole Nr 27

I

2.

Miejskie Przedszkole Nr 13

II

3.

Miejskie Przedszkole Nr 10

III

4.

szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 8

I

5.

Szkoła Podstawowa Nr 7

II

6.

Szkoła Podstawowa Nr 2

III

7.

szkoły ponadgimnazjalne

Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych

I

8.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2

II

9.

Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"

III

 

Liderzy w konkursie „Gospodarna Szkoła i Przedszkole”, odebrali nagrody finansowe z rąk Prezydenta Miasta - Marcina Zawiły w towarzystwie radnych. Nagrody przeznaczone są dla placówek i osobiście dla dyrektorów za zaangażowanie i przedsiębiorczość w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz materialnych i usługowych na rzecz placówek, którymi zarządzają.

Nagrodzonym szkołom i przedszkolom oraz dyrektorom tych placówek – składamy podziękowania i serdeczne gratulacje!

Galeria: 

 

Kalendarz FB