Obowiązek szczepienia psów

Zmiana przepisów prawnych dotyczy sprawy psów, których właściciele zlekceważyli obowiązek ich szczepienia. Do tej pory przepisy stanowiły o tym, że istnieje obowiązek, ale brak było regulacji prawnych zmuszających właścicieli do szczepień. W praktyce więc posiadacz psa pozostawał bezkarny, jeśli tego obowiązku nie dopełniał. Nowelizacja oznacza, że teraz taki właściciel musi liczyć się z możliwością otrzymania mandatu karnego.

 

Kalendarz FB