Nagrodzono ludzi wielkiego serca

3 grudnia po raz dziewiąty Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (JFOON) zorganizowało konferencję pn. „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy”. Tego dnia w 1992 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych, rezolucją 47/3 ustanowiła dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie forum JFOONu poruszano kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych z perspektywy pracodawcy, rozwiązań technicznych i organizacyjnych ułatwiających pracę osób niepełnosprawnych, temat jak rehabilitacyjna i rewalidacyjna funkcja pracy pomaga w terapii osób niepełnosprawnych oraz wymieniono się doświadczeniami. Cały czas w trakcie spotkania dostępni byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS-u oraz Państwowej Inspekcji Pracy

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku w trakcie konferencji wręczone zostały nagrody i wyróżnienia ludziom, którzy bezinteresownie poświęcają swójczas innym. Nagrody i wyróżnienia wręczono w kategoriach  Wolontariusz Roku, Jeleniogórzanin bez Barier i Pracodawca Roku.


Tytuł Wolontariusza Roku trafił do Joanny Kramarczuk. Wyróżnienia otrzymali: Stanisława Judka, Jarosław Kujda.

Jeleniogórzaninem bez barier została Natalia Klatt. Wyróżnienia specjalne trafiły do Tomasza Osipika i Tomasza Żylewicza.

Tytuły Pracodawcy Roku (nagrody Starosty Jeleniogórskiego) wręczone zostały:

Urzędowi Skarbowemu, Sanatorium MSWiA Agat i Restauracji Siedlisko Pstrąga w Mysłakowicach.


3.12.2019

Galeria: 

 

Kalendarz FB