Listy do Ziemi

W kwietniu rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci  i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych działań na rzecz natury. 
W tym roku w naszym mieście do akcji zgłosiło się 8 miejskich placówek oświatowych.  Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku.Dotychczas w akcji wzięło udział 1650 gmin, 14 866. gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz 1 milion 533 tysięcy 250 uczestników. Założeniem akcji jest pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych, które mają zwrócić uwagę na problem związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie. Listy są pisane na specjalnym papierze wykonanym z makulatury, który – wraz z materiałami edukacyjnymi – jest przekazywany do zgłaszających się gmin. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. Następnie, dzieci przekazują listy dorosłym (rodzicom, dziadkom)  i razem z nimi podejmują proste działania proekologiczne, których opisy przesyłają do fundacji.

Autorem i organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja ekologiczna ARKA.

 

Kalendarz FB