Jesienna zbiórka liści

Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że w dniach 23-30 październik 2017r. odbędzie się jesienna zbiórka liści.

Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.).

Worki z liśćmi będą odbierane w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych. W okresie jesiennej zbiórki liści dla mieszkańców dostarczany jest jeden worek na odpady biodegradowalne, niezależnie od ilości wystawionych worków do odbioru.

Liście powinny być wystawiane w workach brązowych. W przypadku wystawienia liści w workach czarnych prosi się o dodatkowe oznakowanie worków napisem „liście” lub „biodegradowlane” lub „bio”. Koszty wyposażenia nieruchomości w worki obciążają właściciela nieruchomości.

Przypominamy, że worki w kolorach: żółtym, zielonym i niebieskim przeznaczone są do wysegregowanych frakcji surowcowych tj. tworzyw sztucznych, szkła i papieru. W związku z powyższym liście wystawione w workach kolorowych (żółtym, zielonym i niebieskim) nie spełniają wymogi wynikające z § 6 uchwały nr 209.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3291).

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry, podlega karze grzywny.

Wszelkie zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu:

Urząd Miasta Jelenia Góra - 75 75 46 294 

 

Kalendarz FB